Магазин

MD-SMALL JOINTS

145.00 лв.

Категории: ,
Описание

Производител: GUNA S.p.a., via Palmanova 71, 20132 Milan, Италия

Състав: Колаген от свински произход.
Помощни вещества: Viola (Горска теменуга), натриев хлорид, вода за инжекции.

За това медицинско изделие са налични следните опаковки:
• Кутия 10 флакона (един флакон 2 мл – обем за изтегляне)

Съдържа стерилни флакони.

Указания за съхранение: Да се пази от слънчева светлина и замръзване.

Указания за съхранение и манипулация: 2°С – 30°С

Приложение:
MD-SMALL JOINTS представлява медицинско изделие, изготвено да подпомага движенията чрез ограничаване на физиологичната дегенерация на ставите и тъканите, както и чрез противодействие на всякакви увреждания, причинени от:
• стареене
• неправилна стойка
• съпътстващи хронични заболявания
• удари и травми
• екзогенни нокси

MD-SMALL JOINTS представлява медицинско изделие, изготвено да подпомага движенията на малките стави, като тези на стъпалото, ръката и глезена. Главната му терапевтична функция включва:
1. Бариерен ефект
2. Лубрикантно действие
3. Механична поддръжка по време на приложението на други фармакологични лечения.

MD-SMALL JOINTS представлява медицинско изделие, предвидено да се прилага от квалифициран персонал в частно или публично здравно заведение, с цел:
 да подобри движенията на малките стави на ръката, стъпалото и глезена
 да подпомогне мускулната разтегливост
 да окаже подкрепяща функция на мускулните тъкани
 да облекчи локално болката и болката предизвикана от движения

Начин на приложение
Терапевтичен протокол:
1 манипулация седмично в продължение на 10 последователни седмици.

Периартикуларно инжектиране: (мястото на апликацията трябва да бъде стерилно; иглата се вкарва на дълбочина 2– 4 мм).
За тази цел се препоръчва използването на следните материали и принадлежности:
• материали за асептична подготовка на кожата: стерилни ръкавици, йоден разтвор, алкохолен разтвор, стерилни превръзки, етил – хлорид спрей за кожата.
• игли : стерилни 27 G
• спринцовки: 5 или 10 сс, съобразно обема на разтвора за инжектиране

Интраартикуларно инжектиране
За тази цел се препоръчва използването на следните материали и принадлежности:
• материали за асептична подготовка на кожата: стерилни ръкавици, йоден разтвор, алкохолен разтвор, стерилни превръзки, етил – хлорид спрей за кожата.
Препоръчва се приложението на повърхностен анестетик върху участъка от кожата, който ще бъде третиран.
• Игли: стерилни, 22G
• Спринцовки: 5 или 10 сс, съобразно обема на разтвора за инжектиране.

Интраартикуларно инжектиране в глезенната става
Ставите на стъпалото могат да бъдат третирани с интраартикуларни инжекции в глезена. Това лечение може също да бъде приложено на глезенната става.
За медиален и латерален достъп, стъпалото първо се поставя на около 45⁰ в плантарна флексия.
__________________________________________________________________________________
Медиален достъп. Игла 22 G се поставя на около 4см проксимално и латерално към дисталния край на медиалния малеол. Сухожилието на мускул flexor hallucis longus e точно латерално до тази точка. Иглата е насочена под ъгъл 45 ⁰ назад, малко нагоре и латерално.
Латерален достъп: Игла 22G се поставя на около 1см проксимално и медиално от дисталния край на латералния малеол. Иглата трябва да бъде вкарана под ъгъл 45⁰ назад, малко нагоре и медиално.
_________________________________________________________________________________
Глезен – интраартикуларен достъп.
__________________________________________________________________________________
Противопоказания / Нежелани реакции:
Няма съобщени случаи на свръхчувствителност към MD-SMALL JOINTS. Той съдържа животински колаген от свински произход. Независимо от това пациенти с доказана свръхчувствителност към някои от съставките или към помощните вещества трябва да бъдат тествани преди прилагането, посредством инжектиране на малко количество в едната ръка и да бъдат наблюдавани в продължение на един час.

Предупреждения и предпазни мерки:
Болката в малките стави на ръката/стъпалото изискват диференциално диагностициране с първична болка от засягане на нерви, пост-травматична болка, вторична болка следствие на предишни костни фрактури.
Лекото зачервяване на мястото на инжектирането може да бъде вследствие на механичния ефект от иглата или от повърхностна кожна реакция. Самото прилагане може да причини симптоми на парене/болка на мястото на убождането, което обикновено преминава 5–10 минути след процедурата.
Почистването /дезинфекцирането на кожата се извършва преди и след апликацията. Пиогени бактерии могат да предизвикат абсцес на мястото на инжектирането.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА!

Да не се използва след срока на годност. Срокът на годност се отнася за правилно съхранен продукт в неотворена опаковка. Да се използва незабавно след отварянето на опаковката.

Употреба
MD-SMALL JOINTS може да се използва самостоятелно или в комбинация с други медицински изделия от същия клас, с оглед съобразяване на лечението с клиничното протичане.
Когато се търси поддържащо лечение за остра болка MD-SMALL JOINTS може да бъде комбиниран с MD-NEURAL, MD-MUSCLE, MD- POLY / с едно или повече от тях).
Когато е необходимо поддържащо лечение на матрикса на съединителната тъкан или когато се налага забавяне на физиологичния процес на стареенето, MD-SMALL JOINTS може да се прилага заедно с MD-TISSUE и MD-MATRIX.

MD-SMALL JOINTS може да се прилага и като механична поддръжка при третиране на следните оплаквания:
• болки в пръстите при остеоартрит
• ризоартроза на палеца (болест на Форестиер)
• артрозни болки в следствие на ”hammer toe”
• карпал- тунел синдром (в комбинация с MD-NEURAL)
• болест на De Quervain (в комбинация с MD-NEURAL)
• метатарзална болка
• метатарзална болка придружена от неврома на Morton (в комбинация с MD-NEURAL)
• ревматоиден артрит на ръката/стъпалото (в комбинация с MD- POLY)
• болка в сухожилията на ръката/стъпалото, причинена от продължителна имобилизация

Указания в случай на повреда на стерилността на флаконите:
Да не се използва, ако флакона е отворен или не е напълно запечатан. След отваряне флакона трябва да се инжектира незабавно! Да не се използва, ако опаковката е повредена.

Additional Information
Тегло 0.150 кг