Магазин

MD-SHOULDER

145.00 лв.

Категории: ,
Описание

Производител: GUNA S.p.a., via Palmanova 71, 20132 Milan, Италия

Състав: Колаген от свински произход.

Помощни вещества: Iris (Синя перуника), натриев хлорид, вода за инжекции.

За това медицинско изделие са налични следните опаковки:
• Кутия 10 флакона(един флакон 2 мл – обем за изтегляне)

Съдържа стерилни флакони.

Указания за съхранение: да се пази от слънчева светлина и замръзване.

Указания за съхранение и манипулация: 2°С – 30°С

Приложение:
MD-SHOULDER представлява медицинско изделие, изготвено да подпомага движенията чрез ограничаване на физиологичната дегенерация на ставите и тъканите, както и чрез противодействие на всякакви увреждания, причинени от:
• стареене
• неправилна стойка
• съпътстващи хронични заболявания
• удари и травми
• екзогенни нокси

MD-SHOULDER представлява медицинско изделие, изготвено да подпомага движенията на раменната става. Главните му терапевтични функции включват:
1. Бариерен ефект
2. Лубрикантно действие
3. Механична поддръжка по време на приложението на други фармакологични лечения.

MD-SHOULDER представлява медицинско изделие, предвидено да се прилага от квалифициран персонал в частно или публично здравно заведение, за да:
 подобри движенията на раменната става и ръката
 подпомогне мускулната разтегливост
 окаже подкрепяща функция на мускулните тъкани
 облекчи локално болката и болката предизвикана от движения

Начин на приложение
Терапевтичен протокол:
1-2 манипулации седмично в продължение на 10 последователни седмици.

Периартикуларно инжектиране: (мястото на апликацията трябва да бъде стерилно; иглата се вкарва на дълбочина 2– 4 мм).
За тази цел се препоръчва използването на следните материали и принадлежности:
• материали за асептична подготовка на кожата: стерилни ръкавици, йоден разтвор, алкохолен разтвор стерилни превръзки, етил – хлорид спрей за кожата.
• игли : стерилни 27 G
• спринцовки: 5 или 10 сс, съобразно обема на разтвора за инжектиране

Интраартикуларно инжектиране
За тази цел се препоръчва използването на следните материали и принадлежности:
• материали за асептична подготовка на кожата: стерилни ръкавици, йоден разтвор, алкохолен разтвор, стерилни превързочни материали, етил хлорид спрей за кожата.
Препоръчва се приложението на повърхностен анестетик върху участъка от кожата, който ще бъде третиран.
• Игли: стерилни 22G
• Спринцовки: 5 или 10 mсс, съобразно обема на разтвора за инжектиране.
__________________________________________________________________________________
Преден достъп. Ръката на пациента е в скута, раменните мускули са отпуснати, гленохумералната става може да бъде палпирана между processus coracoideus и главата на хумеруса. Когато рамото е завъртяно навътре, може да се усети главата на хумеруса , а ставното пространство като процеп, латерално от processus coracoideus. Игла 22 G се вкарва латерално на coracoideus в ставното пространство.
__________________________________________________________________________________
Рамо – интраартикуларна инжекция, преден достъп
__________________________________________________________________________________

Заден достъп. Задната част на раменната става може да се определи при завъртане на ръката. Тази позиция се постига като се постави ръката на пациента на противоположното рамо. Главата на хумеруса – може да бъде палпирана по продължение на акромиона, докато рамото е завъртяно. Игла 22 G се вкарва около 1 см. под задния ръб на акромиона и е насочена напред и медиално.
__________________________________________________________________________________
Рамо – интрартикуларна инжекция, заден достъп
__________________________________________________________________________________

Противопоказания/Странични ефекти
Няма съобщени случаи на свръхчувствителност към MD-SHOULDER. Той съдържа животински колаген от свински произход. Независимо от това пациенти с доказана свръхчувствителност към някои от съставките или към помощните вещества трябва да бъдат тествани преди прилагането посредством инжектиране на малко количество в ръката и да бъдат наблюдавани в продължение на един час.

Предупреждения и предпазни мерки
Болката в рамото изисква диференциална диагноза с хроничничен цервикален синдром, исхемична болест на сърцето (остра/хронична, само от лявата страна), заболявания на жлъчния мехур (само от дясната страна), болки при цервико-брахиален неврит, тригерни точки на трапецовидния мускул.
Лекото зачервяване на мястото на инжекцията може да бъде вследствие на механичния ефект от иглата или от повърхностна кожна реакция. Самото прилагане може да причини симптоми на парене/болка на мястото на убождането, което обикновено преминава 5–10 минути след процедурата.
Почистването /дезинфекцирането на кожата се изисква да се извърши преди и след апликацията. Пиогенни бактерии могат да предизвикат абсцес на мястото на инжектирането.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА!

Да не се използва след срока на годност. Срокът на годност се отнася за правилно съхранен продукт в неотворена опаковка. Да се използва незабавно след отварянето на опаковката.

Употреба
MD-SHOULDER може да се използва самостоятелно или в комбинация с други медицински изделия от същия клас с оглед съобразяване на лечението с клиничното протичане.
Когато се търси поддържащо лечение за остра болка MD-SHOULDER може да бъде комбиниран с MD-NEURAL, MD-MUSCLE, MD- POLY (с един или повече от тях).
Когато е необходимо поддържащо лечение на матрикса на съединителната тъкан или когато се налага забавяне на физиологичния процес на стареенето, MD-SHOULDER може да се комбинира с MD-TISSUE и MD-MATRIX.
MD-SHOULDER може да се прилага и като механична поддръжка при третиране на следните оплаквания:
• Полиартрит рамо-ръка (в комбинация с MD- POLY)
• Синдром на ротаторния маншон (в комбинация с MD-MUSCLE)
• Синдром рамо-ръка (в комбинация с MD-NEURAL, MD-MUSCLE)
• “Замръзнало” рамо (в комбинация с MD-MUSCLE)
• Болка в рамото при изкълчване (покой в комбинация с MD-NEURAL)
• Епикондилит (в комбинация с MD-NEURAL и MD-POLY)

Указания в случай на повреда на стерилността на флаконите:
Да не се използва, ако флакона е отворен или не е напълно запечатан. След отваряне флакона трябва да се инжектира незабавно! Да не се използва, ако опаковката е повредена.

Additional Information
Тегло 0.150 kg