Магазин

MD-POLY

145.00 лв.

Категории: ,
Описание

Производител: GUNA S.p.a., via Palmanova 71, 20132 Milan, Италия

Състав: Колаген от свински произход.
Помощни вещества: Drosera (Росянка), натриев хлорид, вода за инжекции

За това медицинско изделие са налични следните опаковки:
• Кутия 10 флакона(един флакон 2 мл – обем за изтегляне)

Съдържа стерилни флакони.

Предупреждения за съхранение: Да се пази от слънчева светлина и замръзване.

Указания за съхранение и манипулация: 2°С – 30°С

Приложение:
MD-POLY представлява медицинско изделие, изготвено да подпомага движенията чрез ограничаване на физиологичната дегенерация на ставите и тъканите, както и чрез противодействие на всякакви увреждания, причинени от:
• стареене
• неправилна стойка
• съпътстващи хронични заболявания
• удари и травми
• екзогенни нокси

MD-POLY представлява медицинско изделие, изготвено да подпомага движенията, особено на гръбначния стълб. Главните му терапевтични функции включват:
1. Бариерен ефект
2. Лубрикантно действие
3. Механична поддръжка по време на приложението на други фармакологични лечения.

MD-POLY представлява медицинско изделие, предвидено да се прилага от квалифициран персонал в частно или публично здравно заведение, за да:
 подобри движенията на ставите
 подобри мускулната разтегливост
 да окаже подкрепяща функция на мускулните тъкани при промени предизвикани от неправилна стойка
 да облекчи локалната болка и предизвиканата от движения и неправилна стойка

Начин на приложение
Тепаревтичен протокол:
1-2 манипулации седмично в продължение на 10 последователни седмици.

Техника на периартикуларно инжектиране: (мястото на апликацията трябва да бъде стерилно; иглата се вкарва на дълбочина 3- 6 мм).
За тази цел се препоръчва използването на следните материали и принадлежности:
• материали за асептична подготовка на кожата: стерилни ръкавици, йоден разтвор, алкохолен разтвор, стерилни превръзки, етил – хлорид спрей за кожата.
• игли : стерилни 27 G
• спринцовки: 5 или 10 сс, съобразно обема на разтвора за инжектиране

Техника за интраартикуларно инжектиране
За тази цел се препоръчва използването на следните материали и принадлежности:
• материали за асептична подготовка на кожата: стерилни ръкавици, йоден разтвор, алкохолен разтвор, стерилни превръзки, етил – хлорид спрей за кожата.
Препоръчва се приложението на повърхностен анестетик върху участъка от кожата, който ще бъде третиран.
• Игли: стерилни 22G
• Спринцовки: 5 или 10 сс, съобразно обема на разтвора за инжектиране.

Противопоказания/Нежелани реакции
Няма съобщени случаи на свръхчуствителност към MD-POLYL. Той съдържа животински колаген от свински произход. Независимо от това пациенти с доказана свръхчуствителност към някои от съставките или към помощните вещества трябва да бъдат тествани преди прилагането посредством инжектиране на малко количество в едната ръка и да бъдат наблюдавани в продължение на един час.

Предупреждения и предпазни мерки
Ставната болка изисква диференциална диагноза с остри или подостри ставни вирусни заболявания, болка следствие свръхнатоварване (ставите на краката), хиперурикемия, подагра.
Лекото зачервяване на мястото на инжектирането може да бъде вследствие на механичния ефект от иглата или от повърхностна кожна реакция. . Самото прилагане може да причини симптоми на парене/болка на мястото на убождането, което обикновено преминава 5–10 минути след процедурата.
Почистването/дезинфекцирането на кожата се извършва преди и след апликацията. Пиогенни бактерии могат да предизвикат абсцес на мястото на инжектирането.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА!

Да не се използва след срока на годност. Срокът на годност се отнася за правилно съхранен продукт в неотворена опаковка. Да се използва незабавно след отварянето на опаковката.

Употреба
MD-POLY може да се използва самостоятелно или в комбинация с други медицински изделия от същия клас, с оглед съобразяване на лечението с клиничното протичане.
Когато е необходимо поддържащо лечение за матрикса на съединителната тъкан или е необходима превенция на ефекта на стареенето MD-POLY може да бъде комбиниран с MD-MATRIX и MD-TISSUE.

MD-POLY може да се прилага и като механична поддръжка при третиране на следните заболявания:
• ревматоиден артрит на малките стави на ръката и стъпалото ( в комбинация с MD-SMALL JOINTS)
• неспецифична дифузна болка (в комбинация с MD-NECK и MD-NEURAL)
• косто-стернален синдром (в комбинация с MD-NEURAL)
• хроничен полиартрит, в следствие на автоимунни заболявания (нпр. Lupus erithermatous sistematicus); (в комбинация с MD-NEURAL когато преобладава невралгичната болка; в комбинация с MD-MUSCLE когато преобладава мускулната болка)
• треска при счупване (в комбинация с MD-NEURAL когато невралгичната болка е преобладаваща; когато преобладава мускулната болка – в комбинация с MD-MUSCLE)
• ставна болка, следствие на вирусно или протозойно заболяване (в комбинация с друг продукт нa Guna съдържащ същия тип колаген като в ставата)
• ставна болка, следствие на раково заболяване (хронична левкемия, мултиплен миелом) (в комбинация с друг продукт нa Guna съдържащ същия тип колаген като в ставата)

Указания в случай на повреда на стерилността на флаконите:
Да не се използва, ако флакона е отворен или не е напълно запечатан. След отваряне флакона трябва да се инжектира незабавно! Да не се използва, ако опаковката е повредена.

Additional Information
Тегло 0.150 kg