Магазин

MD-NECK

145.00 лв.

Категории: ,
Описание

Производител: GUNA S.p.a., via Palmanova71, 20132 Milan, Италия

Състав: : Колаген от свински произход.

Помощни вещества: Silica (силициев двуокис), натриев хлорид, вода за инжекции.

За това медицинско изделие са налични следните опаковки:
• кутия 10 флакона (единичен флакон 2 мл – обем за изтегляне)

Съдържа стерилни флакони.

Указание за съхранение: Пазете от слънчева светлина и замръзване.

Условия за съхранение и манипулация: 2°С – 30°С

Приложение: MD-NECK представлява медицинско изделие, изготвено да подпомага движенията чрез ограничаване на физиологичната дегенерация на ставите и тъканите, както и чрез противодействие на всякакви увреждания, причинени от:
• стареене
• неправилна стойка
• съпътстващи хронични заболявания
• удари и травми
• екзогенни нокси

MD-NECK представлява медицинско изделие, изготвено да подпомага движението на врата, по-специално в цервикалната област на гръбначния стълб. Главната му терапевтична функция включва:
1. Бариерен ефект
2. Лубрикантно действие
3. Механична поддръжка по време на приложението на други фармакологични лечения.

MD-NECK представлява медицинско изделие, предвидено да се прилага от квалифициран персонал в частно или публично здравно заведение с цел:
 да подобри движението в цервикалната област на гръбначния стълб
 да подпомогне разтегливостта на цервикалните мускули
 да подпомогне укрепването на мускулите в цервикалната област на гръбнака
 да подпомогне укрепването на цервикалнита мускула тъкан при нарушения, причинени от неправилна стойка
 да облекчи болката при движение в цервикалната област на гръбнака.

Начин на приложение:
Терапевтичен протокол:
1-2 манипулации седмично в продължение на 10 последователни седмици.

Периартикуларно инжектиране: (мястото на апликацията трябва да бъде стерилно; иглата се вкарва на дълбочина 2- 4мм).
За тази цел се препоръчва използването на следните материали и принадлежности:
• материали за асептична подготовка на кожата: стерилни ръкавици; йоден разтвор, алкохолен разтвор, стерилни превързочни материали, етил-хлорид спрей за кожата.
• игли стерилни 27 G
• спринцовки 5 или 10 сс съобразно обема за инжектиране.

Противопоказания/странични ефекти:
Пациенти, третирани с антикоагуланти или такива с доказани съдови заболявания или заболявания с нарушение в коагулацията трябва да бъдат внимателно наблюдавани по време на лечението.
Не са наблюдавани случаи на свръхчувствителност към MD-NECK. Той съдържа животински колаген от свински произход. Независимо от това пациенти с доказана свръхчуствителност към някоя съставка или към помощните вещества, трябва да бъдат тествани преди приложението, като се инжектира малко количество в едната ръка и да бъдат наблюдавани в продължение на един час.

Предупреждения и предпазни мерки:
Болката в цервикалната област на гръбначния стълб изисква диференциална диагноза с цервикални дископатии, първична или вторична карциномна болка , спондилолистезис.
Лекото зачервяване на мястото на инжектирането може да бъде вследствие на механичния ефект от иглата или на повърхностна кожна реакция. Самото прилагане може да причини симптоми на парене/болка на мястото на убождането, което обикновено преминава 5–10 минути след процедурата.
Почистване/ дезинфекция се налага преди и след апликацията. Пиогенни бактерии могат да предизвикат абсцес на мястото на апликацията.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА!

Да не се използва след срока на годност. Срокът на годност се отнася за правилно съхранен продукт в неотворена опаковка. Да се използва незабавно след отварянето на опаковката.

Употреба:
MD-NECK може да се използва самостоятелно или в комбинация с други медицински изделия от същия клас, с оглед съобразяване на лечението с клиничното протичане.
Когато е необходимо поддържащо лечение за остра болка MD-NECK се комбинира с MD-NEURAL, MD-POLY и MD-MUSCLE (с едно или повече от тях).
Освен това когато се налага поддържащо лечение за матрикса на съединителната тъкан или когато физиологичният процес на стареене трябва да бъде забавен MD-NECK може да се комбинира с MD-MATRIX и MD-TISSUE.

MD-NECK може да се използва като механична поддръжка при лечение на следните заболявания:
• болка във врата вследствие на дегенеративно увреждане на хрущяла в цервикалната област на гръбначния стълб – цервикален остеоартрит (в комбинация с MD-POLY)
• болка във врата причинена от тригерни точки в цервикалните мускули (в комбинация с MD-MUSCLE)
• синдром на „схванатия врат” (в комбинация с MD-NEURAL)
• болка във врата (в комбинация с MD-NEURAL и MD-MUSCLE)
• камшична травма в областа на врата (в комбинация с MD-NEURAL и MD-MUSCLE)
• болка във врата причинена от неправилна стойка (в комбинация с MD-NEURAL и MD-MUSCLE)
• механичнен дисбаланс (синдром на фасетна става (в комбинация с MD-NEURAL)
• синдром на цервикалните гръбначно-мозъчни връзки (в комбинация с MD-NEURAL)
• цервикална коренчева болка (в комбинация с MD-NEURAL).

Дозировката е в зависимост от индивидуалните нужди.

Указания в случай на повреда на стерилността на флаконите:
Да не се използва, ако флакона е отворен или не е напълно запечатан. След отваряне флакона трябва да се инжектира незабавно! Да не се използва, ако опаковката е повредена.

Additional Information
Тегло 0.150 кг