Интелект Фарма Плюс е вече сертифицирана по ISO

Интелект Фарма Плюс е вече сертифицирана по ISO

Интелект Фарма Плюс вече е сертифицирана по стандарта ISO за Система за управление на качеството от Юли месец 2022г.

Фирмата е одитирана и регистрирана от М Джи Глобал за съответствие с изикванията на ISO 9001:2015.